Damso

Kalash - mwaka moon Ft Damso
2017 - Rap, Hip-Hop et RnB,